Crisis Communication Presentation / Argyfwng Cyfathrebu Cyflwyniad

Our founder Christine Townsend has attended a few events recently in Wales and given a presentation on crisis communications, so we want to share this with you. With a background in communication in the public sector - emergency services and central government - Christine has shared her experiences with an emphasis on partnership working and most importantly, the mistakes she's made but the lessons learnt.

With thanks to CommsCymru and GovCampCymru for their support and also the very welcoming attendees of all of these events.

If you would like Christine to visit one of your events, just get in touch and she'll happily share her experiences and help you with any sticky comms issues you might have.

MusterPoint is now available in Welsh - read more here about how MusterPoint, created by Christine, can help your organisation streamline public engagement whilst saving money and becoming more efficient in addition to supporting collaborative working.

Mynychodd ein sylfaenydd Christine Townsend nifer o ddigwyddiadau yng Nghymru yn ddiweddar, a gofynnwyd iddi baratoi cyflwyniad ar gyfathrebu brys mewn argyfwng.  Felly, rydym am rannu hynny gyda chi.

Gan Christine gefndir yng nghyfathrebu yn y sector cyhoeddus – gwasanaethau brys a llywodraeth ganolog.  Oherwydd hyn, rhannodd ei phrofiadau gan ganolbwyntio ar weithio mewn partneriaeth ac yn fwyaf oll, y camgymeriadau a wnaethpwyd – a’r gwersi a dysgwyd felly.

Diolch i Comms Cymru a GovCamp Cymru am eu cefnogaeth a hefyd y croeso gan gyfranogwyr y digwyddiadau hynny.

Pe baech yn trefnu digwyddiad a hoffech wahodd Christine, cysylltwch ac mi fydd hi yn falch i rannu ei phrofiadau, a cheisio eich helpu efo unrhyw faterion cyfathrebu anodd.

Mae MusterPoint ar gael yn Gymraeg nawr, felly darllenwch mwy am sut y gall MusterPoint – a chrëwyd gan Christine – helpu eich sefydliad chi i ail-wampio eich ymgysylltu a’r cyhoedd  ac arbed arian mewn modd effeithlon sy’n cefnogi gweithio ar y cyd.