MusterPoint and GovCamp Cymru

IMG_1307.png

We are pleased to say that we will be supporting GovCamp Cymru on Saturday 26th September in Cardiff.

We’re platinum sponsors of this fantastic event and look forward to meeting you all there.

Half the tickets are already taken, but there’s another ticket release – so hurry and get your hands on one fast.

 

Rydym yn falch o ddweud y byddwn yn cefnogi GovCamp Cymru ar ddydd Sadwrn 26 Medi yng Nghaerdydd.

Rydym yn noddwyr platinwm o ddigwyddiad gwych hwn ac yn edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd yno .

Hanner y tocynnau eisoes yn cael eu cymryd , ond mae yna rhyddhau tocynnau arall – felly brysiwch a chael eich dwylo ar un gyflym .

Grab your GovCamp Cymru tickets now